bluetooth logo artikel 5Bluetooth biedt veel voordelen, zegt hoofd afdeling R&D Jesse van Dam. ‘Op de eerste plaats is het met deze draadloze technologie eenvoudiger om systemen te realiseren. Bekabeling kan achterwege blijven. Het systeem configureert veel gemakkelijker omdat niet meer elke sensor geadresseerd en gelabeld hoeft te worden, maar automatisch wordt herkend. Dat verruimt de mogelijkheden enorm.’

Onbelemmerd
Daarnaast kent Bluetooth een veel groter bereik dan het nu nog veelvuldig toegepaste infrarood. Waar infrarood een praktisch onbelemmerd zicht eist tussen zender en ontvanger, weet Bluetooth zich niet beperkt door wanden of andere obstakels. Het bereik van Bluetooth is maar liefst zo’n dertig meter.

Sturen
Een derde voordeel, aldus van Dam, zijn de toepassingsmogelijkheden die de Bluetooth Low Energy (BLE)-technologie biedt. ‘We zijn in staat meer data te verzamelen en daarop te sturen. Denk bijvoorbeeld aan het registreren van het aantal personen in een ruimte en het bepalen van de luchtkwaliteit, zodat ComfortKey© de juiste hoeveelheid verse lucht kan inbrengen en kan inspelen op de koude- en warmtebehoefte in de ruimte.’

Traceren
Bluetooth biedt ook de mogelijkheid om personen en goederen te traceren, zodat altijd bekend is waar bijvoorbeeld een arts, manager, mobiele medische apparatuur of presentatie-unit is. Dat gebeurt aan de hand van Beacons: kleine draadloze apparaatjes die signalen uitzenden via Bluetooth. Zeker in de gezondheidszorg waar het traceren van medici en medische apparatuur van levensbelang kan zijn, maar ook in werkomgevingen met (dure) apparatuur, zal de BLE-technologie haar waarde bewijzen.

Vertrouwen
Celsius Benelux-directeur Theo Smulders heeft alle vertrouwen in de Bluetooth Low Energy-technologie. ‘We maken gebruik van het mesh-protocol, een open protocol dat wereldwijd door de drie grootste fabrikanten van Bluetooth-chips wordt omarmd. Deze technologie die al breed wordt toegepast, heeft zich al meer dan bewezen: zij bedient nu al een massamarkt. We hebben met mesh gekozen voor duurzaam; we weten dat deze technologie voor lange, lange tijd gewaarborgd is.’