Afd. projecten artikel 8 72 DPIOptimale samenwerking basis van groei aantal projecten
De groei van Celsius Benelux heeft meerdere oorzaken. Op de eerste plaats heeft die groei alles te maken met de kwaliteiten van het gebouwautomatiseringssysteem ComfortKey©. De gebruiksvriendelijkheid, de open structuur van het systeem en de toepassingsmogelijkheden worden door steeds meer bedrijven omarmd.

Innovatieve kracht
Ook de innovatieve kracht van system integrator Celsius Benelux wordt alom geprezen. De toepassing van bijvoorbeeld prefab-wand-, -vloer- en –plafond-elementen draagt bij aan kortere werktijden op de bouwlocatie en reductie van faalkosten. Een andere revolutionaire ontwikkeling – om nog maar een voorbeeld van een innovatie te noemen – betreft SmartFlow, het softwarematig waterzijdig inregelen van verwarmings- en koelinstallaties. Met Smartflow wordt belangrijke winst in tijd, energiekosten en comfort geboekt en zo zijn er vele aspecten binnen de gebouwautomatisering waarop Celsius Benelux het onderscheid maakt.

Optimale samenwerking
Steeds meer bedrijven en organisaties ontdekken die meerwaarde van Celsius Benelux. Dat heeft ertoe geleid, dat met name de afdeling Projecten flink is uitgebreid. Momenteel kent deze afdeling vier engineers en drie inbedrijfstellers. De afdeling is heringericht om een optimale samenwerking tussen de disciplines te kunnen waarborgen, zowel nu als in de toekomst.
Projectengineers en inbedrijfstellers delen één grote ruimte, zodat iedereen precies op de hoogte is van elkaars werkzaamheden en de status van de projecten. Deze optimalisering stelt Celsius Benelux in de gelegenheid (meer) opdrachtgevers op de kenmerkende hoge kwaliteit van onze organisatie te kunnen blijven ontzorgen.