iso_9001vca2

Opdrachtgevers eisen steeds vaker ISO-NEN-9001- en VCA-certificaten

Steeds meer hoofdaannemingsbedrijven willen dat hun onderaannemers VCA**- en NEN-EN-ISO 9001:2015-gecertificeerd zijn. Sterker nog, het bezit van deze certificaten wordt vaak als eis gesteld om überhaupt aan een tender mee te kunnen doen.

De VCA**- en NEN-EN-ISO 9001:2015-certificeringen stellen veiligheids- en proceskwaliteitseisen aan de uitvoering van het werk. Inmiddels worden deze normen gezien als de internationale standaard op het gebied van veiligheids- en kwaliteitsmanagementsystemen.

Ongevallen voorkomen
Mark Hensbergen, medewerker van de afdeling Quality, Health, Safety & Environment van Strukton Worksphere weet dat zijn werkgever zeer grote waarde hecht aan beide certificaten. ‘Omdat wij veiligheid in de bouw heel belangrijk vinden. We willen dat alles in het werk gesteld wordt om ongevallen op de bouwplaats te voorkomen. Deze certificaten maken daar deel van uit.’

Strukton
Strukton is, behalve een spoorbedrijf (Strukton Rail), met 6.500 medewerkers en een omzet van 1,9 miljard euro een van de grootste bouwbedrijven van Nederland. Strukton houdt zich bezig met ontwerp, financiering, bouw, beheer en onderhoud van infrastructuur en accommodaties. Hoogwaardige technologie is een van de speerpunten waarop Strukton zich onderscheidt van andere, zegt Strukton zelf.  Celsius Benelux werkt al jaren op meerdere projecten samen met Strukton bij het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van gebouwbeheersystemen.

Verantwoordelijkheid
Strukton kan het zich niet veroorloven om geen hoge eisen aan veiligheid en procesmanagement te stellen, zegt Mark Hensbergen. ‘Hoe je het wendt of keert, als er iets gebeurt met een medewerker van een van onze onderaannemers – en die verantwoordelijkheid ligt natuurlijk bij die onderaannemers zelf –, dan zal dat toch zijn weerslag hebben op de naam Strukton. Wij zijn immers hoofdaannemer en in de ogen van de opdrachtgever verantwoordelijk voor een veilige uitvoering van de gehele klus.’

Eis
Om die reden hecht Strukton veel waarde aan de genoemde certificaten. ‘Wij stellen die als eis. Zonder certificaten worden er geen zaken met je gedaan. Misschien dat er in een bijzonder geval van wordt afgeweken, maar in het algemeen hoef je zonder die papieren je niet in te schrijven voor een aanbesteding van onze hand.’