Op 9 en 10 november is Celsius Benelux BV Gouden partner van de Nationale Conferentie Gebouw Automatisering in CINEMEC Utrecht, met als thema: Bits, Bricks & Behaviour 3.1/3.2

Aansluitend bestaan wij op 11 november 2016 20 jaar!

Wij hadden aan dit gedenkwaardige moment al in oktober aandacht willen schenken, maar: hebben uiteindelijk besloten, om op woensdag 14 december een Celsius Relatiedag te organiseren in ons eigen pand, met onze relaties, interessante lezingen, een rondleiding en een feestelijke borrel na.

Nationale Conferentie Gebouw Automatisering 2016 in CineMec Utrecht

ga_150x79_72dpi_nl

De vierde editie van de succesvolle NationaleConferentie Gebouw Automatisering is dit jaar in ‘de Sterrenkijker’ oftewel CineMec te Utrecht. De keuze voor de locatie past uitstekend bij het thema van dit jaar: ‘Kijken naar de toekomst, waar ICT en gebouwbeheer elkaar ontmoeten in nieuwe netwerken’. Na het succes in 2015 omvat de conferentie weer twee dagen: woensdag 9 en donderdag 10 november 2016.

Na het groeiende succes verwacht de organiserende FHI brancheorganisatie Gebouw Automatisering een verdere toename van de belangstelling vanuit de vastgoed waardeketen. Na de evaluatie van editie 2014 werd in 2015 een extra focus gelegd op de ICT kant van gebouwautomatisering en kwam er meer ruimte voor technologische kennisoverdracht. Uit de evaluatie van 2015 kwam naar voren dat dit uitstekend is bevallen en deze twee focuspunten worden ook in de 2016 editie benadrukt.

Het programma voor de eerste conferentiedag zal, net als bij eerdere edities, bestaan uit presentaties van deskundigen uit de vastgoedwereld die hun visie geven op het ‘waarom wel of waarom niet’ van gebouwautomatisering alsmede visionaire vergezichten op onze gebouwde omgeving in de toekomst. Sprekers komen uit de kringen van projectontwikkelaars, beleggers, vastgoedmanagement, architecten, gebouweigenaren, facilitair managers etc.

Op de tweede dag zullen ook adviesbureaus, technische gebouwbeheerders en technologen, waaronder Celsius Benelux BV, aan het woord komen die vertellen welke technologie er aan zit te komen en hoe die rendabel toepasbaar wordt. Op de tweede dag zal er ook aandacht zijn voor het proces van realisatie van gebouwautomatiseringsprojecten en hoe de kwaliteit van dat proces geborgd wordt.

Gezien de invulling voor beide dagen is de thematische subtitel gehandhaafd: ‘bits, bricks & behaviour 3.1’ voor de eerste dag en ‘bits, bricks & behaviour 3.2’ voor de tweede dag.

In de komende periode zal de FHI brancheorganisatie het conferentieprogramma verder invullen en vormgeven, samen met de aangesloten lidbedrijven, partnerorganisaties en andere belanghebbende stakeholders.

En u kunt ons bellen voor een speciale toegangscode voor de aanmelding: 033 8200400.

Voor meer informatie: www.conferentiegebouwautomatisering.nl

 

                                  1996 – 2016  20 jaar Celsius Benelux BV

In tegenstelling tot eerdere berichten, zal ons 4e lustrum worden gevierd op woensdag 14 december a.s. met een Open Huis voor alle relaties van Celsius Benelux BV. Deze Relatiedag vindt plaats in ons eigen pand en wij zullen u ontvangen in een plezierige ambiance, vanaf 09:00 uur ’s morgens. Uiteraard zullen de heren Marcel Clausing en Theo Smulders deze dag met een feestelijk openingswoord starten en zullen wij gedurende de ochtend- en de middaguren een viertal interessante lezingen gaan verzorgen!

Mensen die vroeg bij ons zijn, kunnen vanzelfsprekend mee lunchen en ons pand bezichtigen!

Vanaf 16:00 uur wordt deze bijzondere dag afgesloten met een hapje en een drankje.

Binnenkort volgt een officiële uitnodiging, waarmee u zich kunt aanmelden. Wij rekenen op een enthousiast en geïnteresseerd gezelschap en er is tussen de lezingen door voldoende tijd om met elkaar van gedachte te wisselen, te netwerken of gewoon aanwezig te zijn.

Directie en Personeel van Celsius Benelux BV heten u van harte welkom op woensdag 14 december a.s. tussen 09:00  en 16:00 uur (met een uitloop tot ongeveer 18:00 uur voor de borrel).

Het programma wordt binnenkort bekend gemaakt. Wij kijken uit naar uw komst!