Plaatje van PON artikel 3 72 DPIDe campus van het Pon-concern aan de Zuiderinslag in Leusden maakt al zo’n tien jaar een grootscheepse renovatie door. Een van de, zo niet belangrijkste, speerpunt van de operatie is het energiemanagement. Terugdringen van de CO2-uitstoot staat hoog in het vaandel van Pon.
Het bedrijf wil hoog scoren op de CO2-Prestatieladder, een nationale indexmeter voor bedrijven op het gebied van duurzaamheid. Dat past bij de uitstraling die Pon graag wil laten zien.

Masterplan
Om dit te bereiken werkt Pon al zo’n tien jaar, vanaf de eerste renovaties op het complex, samen met Verwey Raadgevend Technisch Bureau uit Oosterhout (Gld.).
Onno Verwey is technisch directeur van dit adviesbureau.
‘Wij hebben een masterplan opgesteld voor de verduurzaming van de campus. Daaruit zijn een aantal highlights naar voren gekomen,’ zegt Onno Verweij desgevraagd.

Uitgesproken kans
‘Een van de maatregelen die moesten worden getroffen betrof de vervanging van de conventionele energie-installatie voor het hoofdgebouw, het Spiegelhuis en het dienstgebouw: drie belangrijke panden op het Pon-complex. We hebben onderzoek gedaan naar energiebesparing en terugverdientijd en daarmee werd duidelijk, mede dankzij de lage temperatuur trajecten van de secundaire installatie, dat hier een uitgesproken kans lag om een WKO-installatie te realiseren.’

Energiereductie
De bijna dertig jaar oude gasgestookte verwarmingsinstallatie plus een aantal koelmachines, hebben plaatsgemaakt voor de nieuwe WKO installatie.
‘Dat levert een belangrijke energiereductie op. We praten over ongetwijfeld vele tientallen procenten. Hoeveel precies, is op dit moment nog niet te zeggen. Het duurt enkele jaren voordat een nieuwe installatie haar optimale balans heeft gevonden.’

Kwaliteiten
Voor het vinden van die balans vertrouwt Verweij Raadgevend Technisch Bureau op de kwaliteiten van Celsius Benelux. ‘Een kundige en plausibele partij die goed meedenkt in het proces en de gehele nazorg’, zegt Onno Verwey. Hij is bijzonder te spreken over ComfortKey©, het integrale gebouwbeheersysteem van Celsius Benelux. ‘Dat biedt veel integratiemogelijkheden waardoor je een totaal en compleet beeld krijgt van de verschillende installaties. Die integraliteit is van groot belang om alle verschillende componenten optimaal te kunnen besturen.’

Aandacht
‘Een WKO-installatie behoeft aandacht en energie gedurende haar gehele lifecycle.
Je moet blijven observeren en bijsturen om tot de optimale balans en beste prestaties te komen. Die observatiemogelijkheden biedt ComfortKey© met daarbij de energietools om grote afwijkingen meteen te kunnen constateren. Integraliteit en besturingsgemak maken dat je kiest voor een product. Celsius Benelux heeft dat goed voor elkaar.’

Toekomstvisie
De samenwerking tussen Verwey Raadgevend Technisch Bureau en Celsius Benelux krijgt een vervolg. Onno Verwey: ‘De toekomstvisie van Pon Campus is om alle gebouwen te integreren zodat we alle energiestromen kunnen volgen en sturen. Daar zit de grote winst in duurzaamheid.’