_W4A9599-1De milieuafspraken zijn duidelijk: in het jaar 2030 moet elke woning en utiliteitsgebouw energieneutraal zijn en in 2050 ‘energie nul’. Theo Smulders: ‘Het verschil tussen die twee kwalificaties is de opslag van energie. Woningen en utiliteitsgebouwen moeten niet alleen niet langer fossiele brandstoffen gebruiken, maar zelf energievoorzienend, zelfs energieleverend worden.’

En daarin speelt de systemintegrator een belangrijke rol, verwacht hij. ‘Het draait om drie componenten: opwekking, opslag en gebruik. Die drie elementen moeten perfect op elkaar zijn afgestemd: de energie die we optimaal kunnen vastleggen en vervolgens opslaan, moet zo efficiënt mogelijk weer worden ingezet. Zonder een perfecte balans tussen die drie eenheden voor de 4 seizoenen, zal het veel moeilijker worden om de doelstellingen voor 2030 en 2050 te halen.’

Perfecte balans
Die perfecte balans kan alleen bereikt worden met de inzet van de systeemintegrator. ‘Om die balans te bereiken heb je uitwisseling van data nodig; wat dat betreft is het zeer prettig om te zien dat Internet of Things steeds meer biedt en steeds goedkoper wordt. Dat hebben we keihard nodig.’

Maar met alleen de beschikbaarheid van data zijn we er nog niet, zegt Theo Smulders. Zij dienen slechts ter ondersteuning van slimme technieken die alle mogelijkheden benutten. ‘Natuurlijk, met bijvoorbeeld het zuinig omgaan met verlichting en het in kaart brengen van luchtverplaatsingen zijn we al een heel eind op weg. Maar er zijn veel meer aspecten die bijdragen aan die perfecte balans.’

Inregelen
‘Denk bijvoorbeeld aan sluitende registratie van gebouwgebruik per uur, zodat ook alleen de vierkante meters kantoorgebouw die werkelijk in gebruik zijn verlicht, verwarmd en gekoeld worden. En denk aan softwarematig waterzijdig en luchtzijdig inregelen van systemen, die niet alleen de installatiekosten verder terugdringen en enorme faalkosten voorkomen, maar ook door optimalisatie van de systemen 50 procent op de energiekosten kunnen besparen.’

Vooroplopen
Celsius Benelux prijst zich gelukkig in deze technieken voorop te lopen. ‘Wij hebben met meerdere projecten bewezen hierin heel ver te zijn. De VU Campus zal het volgende project zijn waar wij onze toegevoegde waarde hierin zullen tonen.’