Foto welwillend beschikbaar gesteld door: Ector Hoogstad Architecten

Ector Hoogstad Architecten_CF012407a newMuziektheater Enschede staat voor een mega-operatie als het om het terugdringen van energieverbruik gaat. Het muziekkwartier, gelegen in het centrum van Enschede, huisvest met een bruto vloeroppervlakte van ruim 20.000 vierkante meter diverse podia voor theater en muziek, oefenruimtes, muziek- en dansopleidingen.Het centrum is zo’n tien jaar geleden gerealiseerd. Celsius Benelux heeft indertijd, in opdracht van installateur Heijmans Utiliteit, de aansturing van het gebouwbeheersysteem verzorgd. Na de gebruikelijke garantieperiode hebben zowel Heijmans Utiliteit als Strukton Worksphere service en onderhoud van het muziektheater in eigen beheer genomen.

Prestatiecontract
Het muziektheater, de gemeente Enschede en Strukton Worksphere zijn enkele jaren geleden al een prestatiecontract aangegaan. Enschede wil dat het muziekcentrum in 2031 twintig procent minder energie verbruikt en daarnaast 30 procent energie uit duurzame bronnen wint. Om deze doelstelling te realiseren is nu de expertise van Control Energy Services ingeschakeld.

Maatregelen
Dat heeft al tot de nodige maatregelen geleid. Arjen van der Glind, servicecoördinator Control Energy Services daarover: ‘Naar aanleiding van het aangaan van het prestatiecontract heeft Strukton in de loop van dit jaar contact met ons gezocht. Samen met Linda Pennings, consultant van Strukton Worksphere Technical Support & Consultancy, heb ik de gebouw- en energiesystemen doorgelopen. Daar waren wel wat opmerkingen bij te maken. Stooklijnen stonden zeer hoog afgesteld, in de zomermaanden werkten warmte en koeling tegen elkaar in. Zowel wat energieverbruik als comforthuishouding betreft wil je dat niet hebben.’

Structureel
De inspectie door Control Energy Services heeft direct geleid tot aanpassing van parameterinstellingen en voorstellen voor een verbeterde ketelaansturing. Arjen van der Glind: ‘Strukton heeft ons nu verzocht om structureel deel uit te maken van het ondersteunende team. Daar voldoen we natuurlijk graag aan.’