Site Acceptance Test bewijst kwaliteit van gebouwbeheersysteem

Testen spelen in elk project van Celsius Benelux een belangrijke rol. De klant moet erop kunnen vertrouwen dat het gebouwbeheersysteem optimaal functioneert. Gebruikers van het gebouw moeten kunnen werken onder de juiste condities, het energiemanagement moet met het hoogste rendement kunnen worden uitgevoerd, faalkosten moeten tot het minimum worden beperkt.

Control Energy ServicesAan de optimalisatie van de installatie is een volgende kwaliteitstest toegevoegd, die door de medewerkers van Control Energy Services wordt uitgevoerd. Met de Site Acceptance Test vragen zij het uiterste van de installatie. Kan het systeem deze test goed doorstaan, dan staat niets meer de oplevering met een hoge kwaliteitsgarantie in de weg.

Ultieme test
Arjen van de Glind van Control Energy Services is direct betrokken bij de laatste ultieme test. Na uitvoering in zowel ‘s-Hertogenbosch (Mariënburg) als Amsterdam (VU-campus) is hij bijzonder te spreken over de SAT. ‘Het betekent absoluut een verdere onderbouwing van de kwaliteit van onze ComfortKey©-systeem. Voor de klant is het van groot belang erop te kunnen vertrouwen dat zijn installatie goed is opgeleverd en in gebruik is genomen, en de beste resultaten zal bieden.’

Aandachtspunten
De SAT wordt opgesteld aan de hand van het bestek van de installatie, het functioneel ontwerp van de afdeling projectengineering van Celsius Benelux en de opmerkingen daarbij van het adviesbureau. Dat resulteert in een lange lijst aandachtspunten, die door Arjen van de Glind c.s. successievelijk worden afgevinkt.

Preventie
‘Je merkt dat in een renovatieproject als Mariënburg, waar het altijd zoeken is naar een goede oplossing, meer punten voor correctie in aanmerking komen dan in het VU-project waar tijdens de SAT gelukkig maar heel weinig naar voren is gekomen. Maar dat is niet erg; daarvoor is elke test natuurlijk bedoeld. Desalniettemin is het belangrijk om de SAT uit te voeren; natuurlijk op de eerste plaats voor de klant, maar uiteindelijk ook voor onze eigen organisatie. Wij van Control Energy Services zijn er ook bij gebaat dat een gebouwbeheersysteem goed functioneert en er zo min mogelijk storingen optreden. We opereren veel liever in de preventie dan dat we in allerijl de weg op moeten gaan.’