smartflow nieuwsbrief fotoWaterzijdig inregelen was tot voor kort vooral handwerk. Nadat de koel- en verwarmingsinstallaties zijn geplaatst, kwam als laatste de waterzijdig inregeltechnicus  langs om het systeem optimaal af te stellen. Een tijdrovende, en foutgevoelige zaak.

Een verdieping van een gemiddeld kantorencomplex vraagt al snel twee tot drie volle werkdagen. Het zoeken naar de hydraulische balans betekent veel heen en weer lopen tussen inregelafsluiter boven het plafond, continu meten van de waterflow, wederom inregelafsluiters een slagje meer of minder geven, opnieuw meten, enzovoort.

Tijdsdruk en fouten
Dat inregelen vond plaats aan het einde van het traject, wanneer de oplevering al onder grote tijdsdruk stond. Waterzijdig inregelen was mensenwerk, waarbij rekening werd gehouden met foutmarges. Dit leidde soms tot hoger energieverbruik en klagende medewerkers.

IT-gestuurd
Met SmartFlow van Celsius Benelux behoort tijdrovend handwerk, menselijke fouten, onnodige energiekosten en klagende medewerkers tot een grijs verleden. SmartFlow, dat geïntegreerd wordt in het gebouwbeheersysteem, zorgt voor een optimale, IT-gestuurde inregeling van de koel- en verwarmingsinstallatie.

Met die IT-sturing zijn geen inregelafsluiters meer nodig, maar blijft de autoriteit behouden. SmartFlow stuurt elke koel- en verwarmingsbatterij aan op basis van de gemeten retourflow vanuit de koel- en verwarmingsbatterij. Een flowsensor registreert of de 6-weg kogelkraan, die de toevoer per verwarmings- of koelunit regelt, meer of minder moet geven. Elke koel- en verwarmingsbatterij krijgt zijn eigen flow waarde. Uiteraard kan elke (groep van) medewerker(s) de temperatuur van de eigen werkomgeving met een ruimteregeling binnen marges kiezen.

Voordelen
De voordelen die SmartFlow biedt, zijn indrukwekkend.

Op de eerste plaats betekent SmartFlow een bezuiniging op de installatie. Inregelafsluiters zijn niet meer nodig. Per stramien zijn, in vergelijk met de conventionele systemen, niet langer vier thermische motoren nodig, maar slechts één motor voor de aansturing van de 6-wegkogelkraan. Omdat deze motor veel minder hoeft te corrigeren, wordt haar levensduur verlengd met een factor 3, tot 15 en zelfs tot tot 25 jaar.

Omdat SmartFlow gebruik maakt van busbekabeling zal ook op de post bekabeling flink kunnen worden bezuinigd, met als extra groot voordeel meer inzicht in de installatie.

Lager energieverbruik
SmartFlow heeft ook op de exploitatie een positief effect! Het energieverbruik neemt beduidend af. Alleen al op het verpompen van warm en koud water zal een energiebesparing van meer dan 50 procent te realiseren zijn.

Snelheid en comfort
Als derde, maar zeker niet als laatste voordeel kunnen snelheid en comfort worden genoemd. Het inregelen per batterij is niet meer een kwestie van (vele) minuten, maar nog slechts van (een paar) seconden: SmartFlow zoekt met een enorme rekensnelheid naar de optimale hydraulische balans.

Maar ook na het digitaal waterzijdig inregelen bewijst SmartFlow zijn waarde. Werkzaamheden in het gebouw of herindeling van kantoorruimten, die om gedeeltelijk afsluiten of aanpassen van de (digitaal) waterzijdige installatie vragen, zijn in een paar muisklikken gerealiseerd.

De beheerder heeft continue softwarematig inzicht in de installatie en ziet zeer snel iedere afwijking in flow tot op stramienniveau.

En tenslotte op gebruikersniveau: die groep zal niet meer klagen over te koude of warme arbeidsomstandigheden.