top of page

JUBI Den Haag

Kantoor

De afkorting JuBi staat voor de gebruikers van de torens: Het ministerie van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. Het gebouw is een Rijkskantoor in Den Haag.

JuBi telt ruim vierduizend werkplekken, twee torens van elk 140 meter hoog, 41 bouwlagen en alleen al 25.000 intelligente punten voor verlichting. Celsius leverde in opdracht van de BAM/ Homij/Imtech-combinatie het complete gebouwbeheersysteem, inclusief de licht- en klimaatregeltechnieken en complete energiecentrale. Het project is drie maanden eerder dan gepland opgeleverd. Dankzij betonkernactivering met Lage Temperatuur Verwarming en het toepassen van vijfduizend intelligente multisensoren is enorm bespaard op energie- en installatiekosten. Klimaat- en lichtregeltechniek zijn tot op naregel niveau web-based uitgevoerd. Wij zijn bijzonder trots op dit project!

Project Galerij 

bottom of page